Oferta

Oferta obsługi księgowej obejmuje:

 • Pomocy w zakładaniu firm i wyborze formy opodatkowania;
 • Prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • Prowadzeniu rozliczeń ryczałtu ewidencjonowanego;
 • Prowadzeniu rozliczeń VAT rolników;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia;
 • Rozliczaniu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT (ewidencja, deklaracje VAT, VAT UE, JPK);
 • Sporządzanie na prośbę prowadzonego podmiotu wniosków kredytowych do banków

Oferta obsługi kadrowo-płacowej obejmuje:

 • Sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło - na podstawie przedstawionych danych personalnych,
 • Sporządzamy listy płac oraz rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • Prowadzimy akta osobowe pracowników
 • Sporządzamy listy płac, oraz prowadzimy karty urlopów i zasiłków
 • Przygotowujemy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie klienta)
 • Dokonujemy zgłoszeń i wyrejestrowań do ZUS przedsiębiorców i ich pracowników
 • Obsługa kadrowo-płacowa przy zatrudnianiu cudzoziemców
 •  Przygotowujemy zgłoszenia i deklaracje do PFRON